Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2021-06-20 Servicefönster samtliga tjänster

Avseer tjänst: Planerat underhållsjobb på nästan samtliga tjänster

Period: 2021-06-20 07:00-13:00

Status: Utfört

Kort information: Vi kommer utföra ett större underhållsarbete som innebär störningar

Mer information: Då arbetet delvis innebär ändring i konfiguration kan det förekomma flera avbrott av nästan samtliga tjänster.

Status:

08:00 arbete som innebär avbrott påbörjat

10:00 test påbörjat

11:00 arbete klart