Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2019-03-10 Omstart av ssh server

Avseer tjänst: SSH server

Period: 2019-03-10 10:00

Status: Information

Kort information: Vi har startat om vår ssh server

Mer information: I samband med omstart av ssh servern missades ett script som monterar hemkataloger, därför kan hemkatalogerna vart omonterade under natten till måndagen på ssh servern.