Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

För att lägga till ett hostnamn som pekar mot ett annat hostnamn, fyll i ett hostname, i det här exemplet ”home”, välj typen ”Annan domän”, och fyll i värdnamn (anges i exemplet som FQDN, dvs med avslutande punkt) i det formulär som kommer upp, välj sen spara.