Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2018-10-22 oplanerat avbrott på webb

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på webb

Period: 2018-10-22 06:00 - 07:00

Status: Pågående

Kort information: Oplanerat avbrott på webb

Mer information: Felsökning pågår