Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2017-06-07 Fördröjning av leverans av e-post

Avseer tjänst: Fördröjning av viss utgående e-post

Period: 2016-06-07 09:00-15:00

Status: Information

Kort information: En del utgående mail som går via smtp4 hade en stannad utgående e-postkö. Det blev därför en del mail i den servern som nu bearbetas.