Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2017-01-21 Flytt av proxy för gammal IP serie

Avseer tjänst: Webb som pekar på fel IP serie

Period: 2017-01-21

Status: Information

Kort information: Sidor som fortfarande pekar på vår gamla 94.x IP serie har flyttats

Mer information: Den server som svarar på vår gamla IP serie har bytt metod, den anropar numera sidorna internt i vårt LAN istället för att gå på de nya externa IP serierna. Servern ska pensioneras.