Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Vanliga frågor

Apache cache inställningar

Du kan justera vår servers caching, vi lämnar till klienten att den ska cacha innehållet i 1 vecka.

Läs Apaches dokumentation för mod_expires och Googles artikel om Browser Caching

I .htaccess:

ExpiresDefault "access plus 1 week"
ExpiresActive On

Du kan också styra per filtyp

ExpiresByType text/json "access plus 1 minute"
ExpiresByType text/html "access plus 2 hours"
ExpiresByType image/jpg "access plus 2 months"