Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2015-10-26 Fördröjning av e-post

Avseer tjänst: Mailserver

Period: 2015-10-26 14:00-15:30

Status: Avklarat

Kort information: Mailservern drabbas av fördröjning vid leverans

Mer information:

En av våra kunder blev dessvärre hackad och dumpade in en större mängd mail som vår server behövde bearbeta. Vi drogs med upp till en timmes fördröjning en period där. Vi räknar som ni kanske vet antalet mail ett konto får skicka. Det var processen som räknade och nekade mail från det hackade kontot som tog längre tid än den takt som nya mail kom in i.

Åtgärd: Ökat antalet samtidiga bearbetningsprocesser från 30 till 50.