Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2020-01-25 oplanerat avbrott på ftp server

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på vår ftp server

Period: 2020-01-25 20:30 - 2020-01-26 09:15

Status: Avklarat

Kort information: Vår ftp server är nere

Mer information: Felsökning pågår, du kan komma åt dina filer via scp på vår ssh server om det är akut.