Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2024-01-30 POP3 på okrypterad anslutning avstängd

Avseer tjänst: Okrypterad anslutning på port 110 på POP3 är avstängd

Period: 2024-01-30 11:00

Status: Information

Kort information: POP3 lyssnar enbart på krypterad port 995

Mer information: Av säkerhetsskäl är okrypterad inloggning på POP3 avstängd, krypterad inloggning över SSL på port 995 krävs