Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

SSH, htaccess, GIT etc

Apache bare metal för sXXXX konton.

Apache bare metal

Vi har en parallell miljö för dig som inte behöver alla de php tillägg som vår vanliga miljö erbjuder. Bare metal erbjuds endast i PHP 5.4 miljö. På s konton.

Det som skiljer bare metal lösningen från vår vanliga lösning är endast vilka tillägg php läser in vid uppstart. Man kan säga att miljöerna är identiska bortsett från att bare metal inte läser in några extensions/moduler alls vid uppstart. Du som användare måste själv läsa in de i din php.ini fil.

Exempelvis, vill du använda mysql och simplexml måste du läsa in dessa tillägg själv.

extension=mysql.so
extension=simplexml.so

Här listas samtliga php extensions vi erbjuder, både i vanlig och bare metal Apache konfigurering.

bcmath.so
bz2.so
calendar.so
ctype.so
curl.so
dba.so
dom.so
exif.so
ffmpeg.so
fileinfo.so
filter.so
ftp.so
gd.so
gettext.so
gmp.so
hash.so
iconv.so
imagick.so
imap.so
json.so
ldap.so
mailparse.so
mbstring.so
mcrypt.so
memcache.so
mysql.so
mysqli.so
odbc.so
openssl.so
pdf.so
pdo.so
pdo_mysql.so
pdo_sqlite.so
posix.so
pspell.so
recode.so
session.so
simplexml.so
soap.so
sockets.so
sqlite.so
tidy.so
tokenizer.so
xml.so
xmlreader.so
xmlrpc.so
xmlwriter.so
xsl.so
zip.so
zlib.so

Moduler som kräver andra moduler

Tänk på att memcache.so kräver att session.so är laddat sen tidigare.

Kinkiga moduler

Tänk på att imap.so är lite bråkig och gärna vill laddas bland de senare extensions. Slutar din sida fungera, kolla så imap inte ligger högt upp i listan bland extensions.

Tillexempel för wordpress behövs en php.ini som minst innehåller

extension=mysql.so
extension=gd.so
extension=json.so
extension=xml.so

Ett hett tips kan också vara att slå på alla felmeddelanden för att inte gå minste om ytterligare moduler som saknas

display_errors=On
display_startup_errors=On
error_reporting=E_ALL

Bra att veta

Du kan också testa din site på vår baremetal lösning innan du pekar om skarpt genom att använda adressen dindomän.baremetal.i8t.com (precis som vår customer adress)

Glöm inte lägga in vart du sparar din php.ini fil i din .htaccess fil, så slipper du en php.ini fil per mapp (tänk på att underdomäner också påverkas om du lägger detta i rooten)

<IfModule !mod_php5.c>
suPHP_ConfigPath /smi/web/lopdemo.se/
</IfModule>