Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2021-02-04 oplanerat avbrott på i princip samtliga tjänster

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på samtliga tjänster

Period: 2021-02-04 13:30-13:50

Status: Åtgärdat

Kort information: Felsökning pågår hos leverantör

Mer information: Leverantören hade driftstörning