Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Vanliga frågor

Skicka vidare ett inkommet mail som eml fil

Ibland ber vi om en eml fil på ett mail

Från vår webbmail kan du vidarebefodra ett inkommet brev som bilaga. Då blir bilagan en .eml fil.

I Apple Mail tar du fram ett nytt mail och väljer i menyn Brev -> Vidarebefodra som bilaga.

Du kan också dra mailet till textdelen, då blir det en bilaga och du kan skicka det till oss som fil.