Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2020-06-22 oplanerad återställning av viss dns

Avseer tjänst: oplanerad återställning av viss dns

Period: 2020-06-15 - 2020-06-22

Status: Information

Kort information: Ett oklart antal dns zoner har spolats tillbaka och ändringar dom utförts har skrivits över.

Mer information: Tidsspannet är lite oklart, men det rör sig om ett okänt antal zoner som under vecka 25 spolats tillbaka till en tidigare version. Det är vår letsencrypt robot som haft lite för stora befogenheter, och tog sig alldeles för stora friheter i förnyelseprocessen av certifikat.