Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Övrigt

Migrering till 7.2 miljö

Avseer tjänst: Webbserver Apache 2.4 med PHP 7.2

Status: I skarp drift

Kort information: Vi har en PHP 7.2 miljö som är installerad med ett antal grundläggande program och bibliotek. Vi vill gärna veta om det finns paket och program som saknas i vår installation.

För att använda PHP 7.2 behöver du peka om @ och www till 185.84.28.35

Subdomäner finns på IP till 185.84.28.36

Övriga ändringar: Som standard är gzip på och cache på en vecka, enligt önskemål och rekommendation från Google PageSpeed. Du kan ändra detta i din .htaccess om du önskar ha andra värden.

ExpiresDefault "access plus 1 week"
ExpiresActive On

Kända problem:

  • I .htaccess måste suPHP_ConfigPath tas bort.