Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

SSH, htaccess, GIT etc

Versionshanterad kod med grenar och utvecklingsmiljö i samma miljö som produktion

Den här guiden är till för att få dig att börja med versionshanterad kod med git, den förutsätter att du har kunskap i git och har en server för versionshanterad kod.

Först börja med att göra en ny mappstruktur på servern, mappen kommer sen användas som ny document root, men din .git mapp kommer inte vara tillgänglig på internet.

I vår ssh server gör du allt detta i din hemmapp och därefter i domänens mapp. Om du sparar filer utanför domänens mapp sparar du endast på ssh servern, och webbservrarna kommer inte komma åt filerna.

$ ssh user@ssh.i8t.com
$ cd lopdemo.se

Först skapar vi en mapp för sidans utvecklingsmiljö.

$ mkdir -p mysite/develop/public_html

I kundzonen, under Domäninställningar, Hantera underdomäner, lägg till en underdomän, i exemplet använder vi www2 som underdomän för utveckling.
Ange mappen du skapade ovan.

När kundzonen har skapat underdomänen, och DNS har uppdaterats kan du besöka din utvecklingsversion på en annan subdomän än din vanliga.

Sk_rmavbild_2019-04-29_kl._15.03.08.png

Du kan skapa en ny index fil eller kopiera hela din befintliga site (med hjälp av cp eller rsync) in i din develop site.

$ cd mysite/develop
$ nano public_html/index.html

Har du inget git repo så kan du skapa ett tomt.

$ git init .

Lägg till siten i git.

$ git add public_html/index.html

Spara din befintliga version

$ git commit public_html/index.html -m "Initial commit"

Lägg till din server för versionhanterad kod.

$ git remote add origin ssh://user@gitserver/repo

Skicka upp din nuvarande version

$ git push -u origin master

Gå ur utvecklingsversionen, och skapa en release version.

$ cd ../
$ git clone ssh://user@gitserver/repo release

Nu när du har din sida i release/public_html behöver du berätta för webbservern att det är där du har din document root. Det gör du med hjälp av en mjuk länk. Om du inte har en public_html mapp idag, kan du hoppa över steget där du raderar den, men vår webbserver kommer själv upptäcka om du skapat en och börja använda den vid nästa konfigurationsbygge.

$ cd ../
$ rmdir public_html
$ ln -s mysite/release/public_html public_html

För att nu skapa en ny version av din site, gör en ny gren.

$ cd mysite/develop/
$ git checkout -b v101
$ nano public_html/index.html
$ git commit public_html/index.html -m "My site version 1.0.1"
$ git push --set-upstream origin v101

När du är redo att ta din utvecklingssite i produktion, slå ihop grenen.

$ cd release
$ git pull
$ git merge origin/v101

Bifogat finns cheatsheet för git flow, värt att läsa. Källa: https://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/