Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2023-03-20 krav på kryptering på IMAP

Avseer tjänst: Krav på kryptering för att ansluta via IMAP

Period: 2023-03-20 07:00

Status: Information

Kort information: Ändring av IMAP port 143

Mer information: Använd port 993 och SSL för att hämta e-post med hjälp av imap.
Port 143 är nu nerlåst till anslutning endast från vissa ipnummer, har du behov av att hämta e-post i klartext, hör av dig till vår support med anledning.