Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2023-03-11 - 2023-03-12 installation av ny hårdvara

Avseer tjänst: Vi installerar ny hårdvara på tjänster som är redundanta

Period: 2023-03-11 - 2023-03-12

Status: Information

Kort information: Korta avbrott på icke känsliga tjänster är att räkna med

Mer information: Då tjänsterna anses vara icke känsliga finns minst en annan server som utför samma arbete som den vi arbetar med.