Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

SSH, htaccess, GIT etc

.htaccess och 301 redirect.

För att skapa en så kallad htaccess fil skapar du ett nytt textdokument och döper det till .htaccess (inga andra ändelser)

Vidarebefodra all trafik till en annan domän

Säg att du har både example.se och example.com och vill vidarebefodra all .com trafik på ett sökmotorsriktigt sätt till din .se domän. Då kan du använda

RewriteEngine On
RewriteRule ^.well-known(.*)$ - [L,NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.se/$1 [R=301,L]

Ta bort www från dina besökares webbadress

Du kanske inte vill att din site ska vara med www. framför, detta exemplet tar bort http://www.example.com/ och ersätter med http://example.com/

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.example\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [R=301,L]

Försäkra dig om att www är med i webbadressen

Tvärtemot exemplet ovan kanske du vill tvinga www att vara med. Detta exemplet lägger till http://www.example.com/ och om besökaren anropar från http://example.com/

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [R=301,L]

Se till att du slipper duplicate content om du har flera domäner

Det här exemplet tvingar alla domäner som är pekade till samma konto hamna på en domän för att undvika duplicate content hos google etc.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.lopdemo\.se$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.lopdemo.se/$1 [R=301,L]

Vidarebefodra bara en domän

Det här exemplet vidarebefodrar besökare till www.lopdemo.com till .se.

RewriteEngine On
RewriteRule ^.well-known(.*)$ - [L,NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.lopdemo\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.lopdemo.se/$1 [R=301,L]

Vidarebefodra all trafik till en annan domän för alla användare utom du

Säg att du utvecklar på din sida och vill vidarebefodra alla besökare till någon annan sida (temporärt) men tillåta besökare från ditt ip (12.34.56.78) och ditt ipnummer hemma (87.65.43.21). Resten av besökarna hamnar på www.example.se (oavsett undersida)

RewriteEngine On
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^12\.34\.56\.78$
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^87\.65\.43\.21$
RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.se/ [R=302,L]

Vidarebefodra all trafik till https

Skicka vidare alla besökare till HTTPS med rätt domän.

RewriteEngine On
RewriteRule ^.well-known(.*)$ - [L,NC]
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
# Now, rewrite any request to the wrong domain to use www.
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
RewriteRule .* https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]