Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Eftersom vi har fått många frågor om varför vi pekar @ och www på olika ipnummer har vi "äntligen" böjt oss och ni får nu peka på samma ipnummer för både med och utan www.

@ IN A 185.84.28.31
www IN A 185.84.28.31

Alternativt

@ IN A 185.84.28.31
www IN CNAME ertdomännamn.se.

Subdomäner pekas dock på 185.84.28.32 efter det att de aktiverats i kundzonen.

subdomain IN A 185.84.28.32

Notera att det är samma IP nummer oavsett användarnamn.